Søknadsfrist lokaler og tilskudd

Vi minner om at 15. mars er søknadsfristen for kulturtilskudd og langtidsleie av kommunale lokaler. 

Lag og foreninger som ønsker å søke, må benytte elektronisk skjema på kommunens hjemmeside. Lenker til skjemaene finner du her:

Kulturmidler, herunder medlemsstøtte

Leie av lokaler

For kulturarrangementer er det eget elektronisk skjema. Det er ingen søknadsfrist på dette. Man kan søke om arrangementstøtte hele året, men vi anbefaler å søke så tidlig som mulig for å øke muligheten til å få tilskudd. Skjemaet finner du her: Kulturarrangementer.

Nytt om tildeling av lokaler fra i år:

  • Tildelingen av lokaler vil nå bli gjort av administrasjonen, og ikke av en komité som tidligere. Tanken er at tildelingen i større grad skal bygge på direkte dialog med hver forening for å fange opp eventuelle endringer i behov, og for at vi skal få en bedre totaloversikt over bruken av kommunens anlegg.
  • Alle leietakere/brukere på Fjerdingby trivselssenter må sende inn elektronisk søknadsskjema om bruk av lokaler.
  • Ravinen kultur- og familiesenter står klart fra høsten 2022, og nå kan dere søke om å leie de fleste lokalene der. Det gjelder dansesal, bandrom og de to musikkrommene. Vi åpner imidlertid ikke bookingen av fleksisalen før den står klar, slik at de aktuelle brukerne kan teste den før de velger mellom den og kultursalen.

Hvis du trenger hjelp med skjemaene kan du kontakte kommunens servicetorg på e-post servicetorget@ralingen.kommune.no eller telefon 63 83 51 00. Det er ikke lenger mulig å sende inn skjema på papir. 

Når det gjelder tilsyn så er vi klar over at mange mangler godkjente tilsynsvakter nå, siden det ikke er gjennomført kurs under pandemien. Søknaden vil ikke bli avvist selv om man oppgir å ikke ha godkjente vakter i øyeblikket. Vi håper å kunne tilby digitalt kurs veldig snart!

 

Publisert
23. februar 2022
Skrevet av
Ranveig Huse