Aktive meg

Dette er et tilbud til deg med barn i alderen 8 -16 måneder, og som merker at barnet nå blir mer aktivt. Fysioterapeuter, helsesykepleiere, kulturskolelærere og bibliotekarer gir tips til hvordan du kan styrke ditt barns utvikling gjennom språk, musikk og bevegelse. Etter aktivitetene er det tid til å drikke kaffe, spørre om det du lurer på og snakke med andre foreldre.

Arrangør 9. oktober: Helsestasjonen og fysioterapi. Tema: Tilstedeværelse og psykisk helse.

Arrangør 23. oktober: Kulturskolen og biblioteket.

Arrangør 6. november: Fysioterapi og biblioteket.

Arrangør 20. november: Kulturskolen.

 

_
_
_