Bli med på orgeldugnad!

Det gamle orgelet i Øvre Rælingen kirke har lenge vært modent for utskifting, og i 2020 skal det endelig byttes ut med et nytt og flott instrument. Kommunen har sponset innkjøpet med 5 millioner, men fortsatt gjenstår det en del for å få dekket opp kirkens egenandel på 1 million.

Menighetene henvender seg nå til næringsliv, frivillige organisasjoner og private givere. Vil du være med å spleise på Rælingens største instrument?

I tillegg til innsamlingen arrangeres det egne «dugnadskonserter» til inntekt for orgelet, med kor, lokale musikere og profesjonelle aktører. Følg med på menighetsrådets hjemmesider eller iRælingen for program.

Kirken håper at at flest mulig blir med på spleiselaget og får et eierskap til orgelet.  Som privat giver er du med på å gi et viktig bidrag til orgelet, og dermed til kulturlivet i Rælingen. Du kan enten gi en enkelt donasjon, eller bli fast giver og gi et månedlig beløp ved å legge inn fast trekk i  nettbanken din. Alle gaver, store og små er hjertelig velkomne! 

For donasjoner, bruk kontonummer 1506 06 85735 eller Vipps til 520438 (Rælingen Fellesråd).

Ta kontakt med kirkekontoret for skattefradrag (ved gaver over 500 kr) på post@ralingen.kirken.no

 

 

_
_
_