Aktivitetsdag avlyses

Til tross for at det nå åpnes for arrangementer med inntil 50 deltakere må dessverre den planlagte aktivitetsdagen ved Myrdammen lørdag 9. mai avlyses.

Rælingen bygdekvinnelag hadde, i samarbeid med landbrukslaget og kommunens flyktning- og integreringstjeneste, planlagt en flott, gratis utedag med grilling, natursti, hesteridning og leker.  Dette blir vanskelig å gjennomføre på en god måte med de restriksjonene som fortsatt gjelder, og arrangørene ser seg derfor nødt til å avlyse denne gangen. Vi håper at de kan gjenoppta samarbeidet når vi er tilbake til normaltilstand. 

_
_
_