Åpne bad i høstferien

Offentlig bad holder som vanlig åpent i høstferien. Vi minner imidlertid om at det er endrede åpningstider og kun forhåndssalg av billetter på grunn av korona-restriksjoner.

Det er strenge krav til smittevern for å få holde badeanlegg åpne. Rælingen kommune har derfor sett seg nødt til å gjøre store endringer i driften for å kunne gi publikum et tilbud om offentlig bad. 

På grunn av krav til vakthold og avstand i garderobene slippes publikum bare inn i puljer på bestemte klokkeslett. En pulje må være helt ute av anlegget før en ny kan komme inn. Siden det er svært begrenset hvor mange det er plass til i hver pulje er det da mest praktisk at publikum kan kjøpe billett på nett før de kommer, slik at de vet om de får plass. Dette gjør også at man unngå kø og trengsel i billettluka. 

Kultursjef Rune Thieme sier at det er en annerledes og litt krevende måte å drive svømmehallene på, men at kommunen er veldig glade for at de foreløpig klarer å gi innbyggerne et tilbud om offentlig bad.

Forhåndssalg av billetter finner du her på iRælingen. Mer informasjon om åpningstider og korona-regler i badene finner du på kommunens hjemmeside: OFFENTLIG BAD I KORONA-PERIODEN.

_
_
_